Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 408 4-2021-19794 18/05/2021 Nguyễn Thu Hằng
2 408 4-2021-21763 28/05/2021 Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam
3 408 4-2021-21764 28/05/2021 Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam
4 408 4-2021-21765 28/05/2021 Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam
5 408 4-2021-21768 28/05/2021 Công ty cổ phần MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam
6 408 4-2021-23517 11/06/2021 Rivian IP Holdings, LLC
7 408 4-2021-27666 06/07/2021 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư AS
8 408 4-2021-27667 06/07/2021 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư AS
9 408 4-2021-31270 30/07/2021 Công ty cổ phần COCOSEY
10 408 4-2021-32073 10/08/2021 Công ty TNHH OLAM FOODS Việt Nam
11 408 4-2021-32091 10/08/2021 I-GLOCAL CO., LTD.
12 408 4-2021-32964 19/08/2021 Công ty TNHH thương mại và sản xuất GNC
13 408 4-2021-33056 20/08/2021 Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị
14 408 4-2021-12185 02/04/2021 Công ty TNHH một thành viên PAPAFOOD
15 408 4-2021-18103 10/05/2021 Nguyễn Minh Thứ
16 408 4-2021-33901 30/08/2021 Công ty cổ phần hàng tiêu dùng MASAN
17 408 4-2021-34344 06/09/2021 Công ty cổ phần quốc tế Song Lộc Phát
18 408 4-2021-35092 15/09/2021 SteriPharm Export GmbH
19 408 4-2021-35775 22/09/2021 Công ty TNHH SCJ TV SHOPPING
20 408 4-2021-36369 27/09/2021 CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.
21 408 4-2021-37643 06/10/2021 Hộ kinh doanh Chiêm Thành
22 408 4-2021-37693 06/10/2021 Công ty TNHH sản xuất và thương mại TIFATECH
23 408 4-2021-38148 11/10/2021 Công ty TNHH MTV Hoàng Liên MC
24 408 4-2021-38532 12/10/2021 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh giò, chả Ngọc Vụ
25 408 4-2021-38599 13/10/2021 Công ty cổ phần VLXD Minh Hạnh
26 408 4-2021-38940 14/10/2021 Trần Thế Hùng
27 408 4-2021-39435 18/10/2021 Công ty cổ phần thực phẩm VIVA
28 408 4-2021-39437 18/10/2021 Công ty cổ phần thực phẩm VIVA
29 408 4-2021-39717 19/10/2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
30 408 4-2021-39720 19/10/2021 HAEYEAREUM CO.,LTD
31 408 4-2021-39748 20/10/2021 Công ty cổ phần Liên á Star
32 408 4-2021-39794 20/10/2021 Công ty cổ phần Cicom quốc tế
33 408 4-2021-39821 20/10/2021 MESOESTETIC, S.L.
34 408 4-2021-40023 21/10/2021 Công ty cổ phần LESTAR GROUP
35 408 4-2021-40350 22/10/2021 Trần Lê Hoàng
36 408 4-2021-41237 27/10/2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam Life
37 408 4-2021-41926 01/11/2021 Trần Thị Lựu
38 408 4-2021-41950 01/11/2021 Công ty cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Việt Nam
39 408 4-2021-42703 04/11/2021 Công ty cổ phần phát triển truyền thông quảng cáo MAC Việt Nam
40 408 4-2021-42740 04/11/2021 Công ty cổ phần dịch vụ CLEAN Sài Gòn
41 408 4-2021-42844 05/11/2021 Trần Thu Hằng
42 408 4-2021-42877 05/11/2021 Đinh Thị Ngọc Linh
43 408 4-2021-42912 05/11/2021 Công ty cổ phần Tập đoàn ECOPARK
44 408 4-2021-42940 05/11/2021 Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK
45 408 4-2021-42954 05/11/2021 Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK
46 408 4-2021-42957 05/11/2021 Công ty cổ phần tập đoàn ECOPARK
47 408 4-2021-43343 08/11/2021 Hợp tác xã phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái Xuân Sơn
48 408 4-2021-43377 09/11/2021 Ngô Minh Hiếu
49 408 4-2021-43438 09/11/2021 Hợp tác xã chuối sạch Mỹ Thành
50 408 4-2021-43477 09/11/2021 Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Thảo

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 410 4-0417886-000 25/05/2022 Công ty cổ phần Việt Com
2 410 4-0418035-000 25/05/2022 Mega Lifesciences Public Company Limited
3 410 4-0416224-000 25/05/2022 Công ty TNHH liên kết giáo dục Phú Hoàn Cầu
4 410 4-0417579-000 25/05/2022 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
5 410 4-0416168-000 25/05/2022 Công ty TNHH Marcel Restaurants
6 410 4-0418561-000 25/05/2022 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sài Gòn
7 410 4-0417719-000 25/05/2022 Công ty cổ phần đầu tư TOPCOM
8 410 4-0416951-000 25/05/2022 Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Mỹ
9 410 4-0417346-000 25/05/2022 Hộ kinh doanh cá thể Thành Phát
10 410 4-0419670-000 25/05/2022 Công ty TNHH chè Mộc Sương
11 410 4-0417668-000 25/05/2022 Nguyễn Lương Đức
12 410 4-0418829-000 25/05/2022 Công ty TNHH YAME VN
13 410 4-0417559-000 25/05/2022 Công ty cổ phần Dgroup Holdings
14 410 4-0416784-000 25/05/2022 Jameel International Foodstuff Trading L.L.C
15 410 4-0419448-000 25/05/2022 Đinh Thị Thu Hằng
16 410 4-0418744-000 25/05/2022 Công ty TNHH Pha Lê Hoa Sen
17 410 4-0418742-000 25/05/2022 Lã Xuân Trường
18 410 4-0419201-000 25/05/2022 Công ty TNHH Cội Nguồn Xanh
19 410 4-0416166-000 25/05/2022 Công ty TNHH CDindustry Việt Nam
20 410 4-0417576-000 25/05/2022 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD
21 410 4-0417577-000 25/05/2022 Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD
22 410 4-0417901-000 25/05/2022 Nguyễn Việt Hưng
23 410 4-0419174-000 25/05/2022 Công ty TNHH thương mại CALLA
24 410 4-0416685-000 25/05/2022 Công ty TNHH ARISTA CLINIC Việt Thái
25 410 4-0419446-000 25/05/2022 Công ty Cổ phần Camimex Group
26 410 4-0419635-000 25/05/2022 Công ty cổ phần Khải Minh An
27 410 4-0416793-000 25/05/2022 Công ty TNHH Paldo Vina
28 410 4-0417568-000 25/05/2022 Trần Vĩnh Nhơn
29 410 4-0418754-000 25/05/2022 Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
30 410 4-0418779-000 25/05/2022 Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
31 410 4-0416956-000 25/05/2022 YARA ASIA PTE. LTD
32 410 4-0417462-000 25/05/2022 Công ty TNHH một thành viên tư vấn Tài Chính LGC
33 410 4-0416150-000 25/05/2022 Lê Thị Tú Trinh
34 410 4-0419166-000 25/05/2022 GIANT GOOD ENTERPRISES LIMITED
35 410 4-0417937-000 25/05/2022 EIJI OKADA
36 410 4-0417611-000 25/05/2022 Công ty TNHH thương mại phát triển Đức Tân
37 410 4-0418575-000 25/05/2022 Lê Nam
38 410 4-0416119-000 25/05/2022 Công ty TNHH một thành viên nhịp công nghệ
39 410 4-0416674-000 25/05/2022 Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long
40 410 4-0417890-000 25/05/2022 Joint Stock Company <>
41 410 4-0416131-000 25/05/2022 Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ găng tay An Phát
42 410 4-0416134-000 25/05/2022 Công ty TNHH hoá chất và thương mại Trần Vũ
43 410 4-0416139-000 25/05/2022 Công ty TNHH hoá chất và thương mại Trần Vũ
44 410 4-0418365-000 25/05/2022 Lê Việt Anh
45 410 4-0417887-000 25/05/2022 Công ty cổ phần tập đoàn AUSTEC
46 410 4-0416965-000 25/05/2022 Google LLC
47 410 4-0419181-000 25/05/2022 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tường Minh
48 410 4-0416146-000 25/05/2022 Nguyễn Thị Thanh Thúy
49 410 4-0417804-000 25/05/2022 Công ty TNHH QCOOP Việt Nam
50 410 4-0419503-000 25/05/2022 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ MARKUS&CO